ภาพงานศิลปะต่างๆ
ภาพงานศิลปะต่างๆ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
ภาพนี้ก็สวย
ภาพนี้ก็สวย
จำหน่ายของที่ระลึก
จำหน่ายของที่ระลึก
มีแต่หิญาบสีดำ
มีแต่หิญาบสีดำ
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
มุงดูอะไรกันหรอ
มุงดูอะไรกันหรอ
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
ด้านหน้างาน
ด้านหน้างาน
จำหน่ายของที่ระลึก
จำหน่ายของที่ระลึก
จำหน่ายของที่ระลึก
จำหน่ายของที่ระลึก
bumc
bumc
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
ภาพวาดสวยๆ
ภาพวาดสวยๆ
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
แสงไฟใกล้ค่ำคืน
แสงไฟใกล้ค่ำคืน
รอบๆโดยทั่วไปของงาน
รอบๆโดยทั่วไปของงาน
เด็ก ๆ ยังก็มา
เด็ก ๆ ยังก็มา
ซุ้มนี้ก็สวยด้วยแสงไฟ
ซุ้มนี้ก็สวยด้วยแสงไฟ
ของที่จำหน่ายในงาน
ของที่จำหน่ายในงาน
มอเตอร์ไซต์ฮาเรย์
มอเตอร์ไซต์ฮาเรย์
งานหิญาบยามคำคืน
งานหิญาบยามคำคืน
บรรยากาศงานกับสาวมุสลิม
บรรยากาศงานกับสาวมุสลิม
บรรยากาศโดยรอบงาน
บรรยากาศโดยรอบงาน
พูดคุยทักทายกันในงาน
พูดคุยทักทายกันในงาน
    
12ถัดไป  >>
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]