คณะทัวร์ถ่ายรูปที่เมืองโบราณยะรัง
คณะทัวร์ถ่ายรูปที่เมืองโบราณยะรัง
เข้าชมเมืองโบราณยะรัง
เข้าชมเมืองโบราณยะรัง
วิทยากรเล่าประวัติเมืองโบราณยะรัง
วิทยากรเล่าประวัติเมืองโบราณยะรัง
เยี่ยมชมภายในเมืองโบราณยะรัง
เยี่ยมชมภายในเมืองโบราณยะรัง
เมืองโบราณยะรัง
เมืองโบราณยะรัง
เมืองโบราณยะรัง
เมืองโบราณยะรัง
ถ่ายทำเมืองโบราณยะรัง
ถ่ายทำเมืองโบราณยะรัง
ด้านข้างของเมืองโบราณยะรัง
ด้านข้างของเมืองโบราณยะรัง
แผนที่ตั้งของเมืองโบราณยะรัง
แผนที่ตั้งของเมืองโบราณยะรัง
ถ่ายรูปบรรยากาศธรรมชาติ
ถ่ายรูปบรรยากาศธรรมชาติ
   
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]