คณะทัวร์ถ่ายภาพหน้าวังยะหริ่ง
คณะทัวร์ถ่ายภาพหน้าวังยะหริ่ง
ถ่ายภาพภายในวังยะหริ่ง
ถ่ายภาพภายในวังยะหริ่ง
บรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คน
บรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คน
ด้านหน้าวังยะหริ่ง
ด้านหน้าวังยะหริ่ง
โต๊ะเก้าอี้สวยๆ
โต๊ะเก้าอี้สวยๆ
มุมสวยๆของวังยะหริ่ง
มุมสวยๆของวังยะหริ่ง
มุมสวยๆของวังยะหริ่ง
มุมสวยๆของวังยะหริ่ง
หน้าต่างสวยๆของวังยะหริ่ง
หน้าต่างสวยๆของวังยะหริ่ง
สวยอีกแบบ
สวยอีกแบบ
วิวทิวทัศน์สวยงาม
วิวทิวทัศน์สวยงาม
ภาพรวมที่สวยงามของวังยะหริ่ง
ภาพรวมที่สวยงามของวังยะหริ่ง
บันไดทางขึ้นของวังยะหริ่ง
บันไดทางขึ้นของวังยะหริ่ง
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]