สถานที่จัดงานศูนย์กลางอิสลาม
สถานที่จัดงานศูนย์กลางอิสลาม
สถานที่จัดงานศูนย์กลางอิสลาม
สถานที่จัดงานศูนย์กลางอิสลาม
สถานที่จัดงานศูนย์กลางอิสลาม
สถานที่จัดงานศูนย์กลางอิสลาม
บรรยากาศหน้าเวที
บรรยากาศหน้าเวที
ด้านหน้างานริสกีแฟร์
ด้านหน้างานริสกีแฟร์
บู๊ตทรัพย์เจริญรีสอร์ท
บู๊ตทรัพย์เจริญรีสอร์ท
บรรยาการหน้าเวที
บรรยาการหน้าเวที
แขกผู้มีเกียรติ
แขกผู้มีเกียรติ
ฟังการบรรยายสัมนา
ฟังการบรรยายสัมนา
หน้างานริสกีแฟร์
หน้างานริสกีแฟร์
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
บู๊ตฮาซานะห์ แทรแวล์
บู๊ตฮาซานะห์ แทรแวล์
บู๊ตซือดะ
บู๊ตซือดะ
ด้านบนงาน
ด้านบนงาน
บรรยากาศด้านบนของงาน
บรรยากาศด้านบนของงาน
เครือโรงแรมรีเจนท์
เครือโรงแรมรีเจนท์
ของที่ขายภายในงาน
ของที่ขายภายในงาน
บรรยาการบนเวทีกับบะหมี่ซือดะ
บรรยาการบนเวทีกับบะหมี่ซือดะ
ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์
ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์
สาวสวยซือดะ
สาวสวยซือดะ
บู๊ตฮุสนาสเต็ก
บู๊ตฮุสนาสเต็ก
สาวสวยทรัพย์เจริญกรีนแลนด์
สาวสวยทรัพย์เจริญกรีนแลนด์
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
สาวๆ สวยๆ
สาวๆ สวยๆ
บรรยากาศงานยามค่ำคืน
บรรยากาศงานยามค่ำคืน
ซุ้มดอกไม้สุดสวย
ซุ้มดอกไม้สุดสวย
รับประทานอาหารยามค่ำคืน
รับประทานอาหารยามค่ำคืน
     
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]