ชุมนุม รร.วัดหนองจอก
ชุมนุม รร.วัดหนองจอก
โล่รางวัลจาก จุฬฯ
โล่รางวัลจาก จุฬฯ
กิจกรรม
กิจกรรม
ภาพด้านหน้า
ภาพด้านหน้า
ชุป้ายให้กำลังใจ
ชุป้ายให้กำลังใจ
ป้ายให้กำลังใจ
ป้ายให้กำลังใจ
ป้ายให้กำลังใจ
ป้ายให้กำลังใจ
นักเรียนเข้าเรียน
นักเรียนเข้าเรียน
แถวนักเรียนหญิง
แถวนักเรียนหญิง
น้องผู้ประสงค์คลุมฮิญาบ
น้องผู้ประสงค์คลุมฮิญาบ
ป้าย
ป้าย
ปรึกษาหารือ
ปรึกษาหารือ
ภาพสวัสดีคุณครู
ภาพสวัสดีคุณครู
-
-
เชครีฏอ กล่าวให้กำลังใจ
เชครีฏอ กล่าวให้กำลังใจ
อ.มุริด กล่าวบอกเหตุและผล
อ.มุริด กล่าวบอกเหตุและผล
อ.เฟาซี กล่าวต้อนรับ
อ.เฟาซี กล่าวต้อนรับ
ทำเนียบครู
ทำเนียบครู
ห้องประชุม
ห้องประชุม
นร.หญิงร่วมรับฟัง
นร.หญิงร่วมรับฟัง
อีหม่ามซ้ายสุด,ผอ กลาง
อีหม่ามซ้ายสุด,ผอ กลาง
ครูคลุมฮิญาบ
ครูคลุมฮิญาบ
ด้านหน้า รร.
ด้านหน้า รร.
ชุมนุม
ชุมนุม
ชุมนุม
ชุมนุม
         
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]