มัสยิด kampung kling ที่มาเลเซีย
มัสยิด kampung kling ที่มาเลเซีย
มัสยิดสถาปัตยกรรมจีน ในมาเลเซีย
มัสยิดสถาปัตยกรรมจีน ในมาเลเซีย
หออาซาน
หออาซาน
ด้านหน้าประตูทางเข้า มัสยิด
ด้านหน้าประตูทางเข้า มัสยิด
เอกลักษณ์ แบบจีน
เอกลักษณ์ แบบจีน
มัสยิดดังกล่าว สวยงามมาก
มัสยิดดังกล่าว สวยงามมาก
ชี้ชัดๆ ป้าย
ชี้ชัดๆ ป้าย
ประตูมัสยิด
ประตูมัสยิด
ภายในตัวมัสยิด
ภายในตัวมัสยิด
รูปมิมบาร บริเวณที่ละหมาด
รูปมิมบาร บริเวณที่ละหมาด
ด้านข้าง ห้องโถง
ด้านข้าง ห้องโถง
ป้ายสำหรับนักท่องเที่ยว
ป้ายสำหรับนักท่องเที่ยว
มุมสวยๆ ของมัสยิด
มุมสวยๆ ของมัสยิด
จารึกประวัติศาสตร์ นับร้อยปี
จารึกประวัติศาสตร์ นับร้อยปี
มัสยิดดังกล่าวนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมัสยิดเก่าแก่
มัสยิดดังกล่าวนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมัสยิดเก่าแก่
     
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]