มัสยิดอาจารย์เซ็ง
มัสยิดอาจารย์เซ็ง
ภาพภายในมัสยิด อีกมุมหนึ่ง
ภาพภายในมัสยิด อีกมุมหนึ่ง
ภาพภายในมัสยิด
ภาพภายในมัสยิด
ภาพภายในมัสยิด
ภาพภายในมัสยิด
มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ บรรยากาศยามค่ำคืน
มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ บรรยากาศยามค่ำคืน
มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ บรรยากาศยามค่ำคืน
มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ บรรยากาศยามค่ำคืน
ภาพภายในมัสยิด อีกมุมหนึ่ง
ภาพภายในมัสยิด อีกมุมหนึ่ง
ภาพภายนอกมัสยิด ยามเย็นๆ
ภาพภายนอกมัสยิด ยามเย็นๆ
ส่วนสูงสุดของมัสยิด ธงชาติปริวไสว สวยงาม
ส่วนสูงสุดของมัสยิด ธงชาติปริวไสว สวยงาม
ภาพยอดโอมมัสยิด สวยงาม
ภาพยอดโอมมัสยิด สวยงาม
อีกมุมหนึ่งของหออาซาน
อีกมุมหนึ่งของหออาซาน
ตัวอาคารมัสยิด
ตัวอาคารมัสยิด
ตัวอาคารมัสยิด ใกล้เย็น
ตัวอาคารมัสยิด ใกล้เย็น
ตัวอาคารมัสยิด ใกล้เย็น
ตัวอาคารมัสยิด ใกล้เย็น
มุมสวยงามของมัสยิด
มุมสวยงามของมัสยิด
มุมสวยงามของมัสยิด
มุมสวยงามของมัสยิด
ภาพภายใน
ภาพภายใน
ภาพภายใน
ภาพภายใน
ภาพด้านหลังที่ละหมาด
ภาพด้านหลังที่ละหมาด
ความสะอาดของมัสยิด
ความสะอาดของมัสยิด
มิมบัรมุมกว้าง
มิมบัรมุมกว้าง
บริเวณที่ละหมาด
บริเวณที่ละหมาด
ด้านหน้าอาคารมัสยิด
ด้านหน้าอาคารมัสยิด
ตัวอาคารมัสยิด
ตัวอาคารมัสยิด
ภาพลวดลายสวยงาม
ภาพลวดลายสวยงาม
ภาพมิมบัร
ภาพมิมบัร
ความสะอาดของมัสยิด
ความสะอาดของมัสยิด
     
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]