ตัวอาหารมัสยิดลำเจียกทำด้วยไม้
ตัวอาหารมัสยิดลำเจียกทำด้วยไม้
โดมมัสยิดสูงเด่น
โดมมัสยิดสูงเด่น
โดมสีเขียวสวยงาม
โดมสีเขียวสวยงาม
มุมมองด้านตรงสถาปัตกรรม
มุมมองด้านตรงสถาปัตกรรม
บรรไดทางขึ้นมัสยิด
บรรไดทางขึ้นมัสยิด
ดอกไม้
ดอกไม้
แอบมองมัสยิด
แอบมองมัสยิด
อีกมุมมอง
อีกมุมมอง
ปรับแสงส่อง
ปรับแสงส่อง
ทางขึ้นไปทำความดี
ทางขึ้นไปทำความดี
บรรยากาศชวนละหมาด
บรรยากาศชวนละหมาด
กว้างขวาง
กว้างขวาง
มิมบัร
มิมบัร
มิมบัรใกล้ๆ
มิมบัรใกล้ๆ
โคมไฟโบราณ
โคมไฟโบราณ
ใกล้ๆมิมบัร
ใกล้ๆมิมบัร
รักชาติ
รักชาติ
ป้ายทางเข้า
ป้ายทางเข้า
ป้ายบอกมัสยิด
ป้ายบอกมัสยิด
ซอยนี้ใช่เลยไม่ผิด
ซอยนี้ใช่เลยไม่ผิด
       
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]