ชั้น 3 ของอาคารมัสยิด
ชั้น 3 ของอาคารมัสยิด
ละหมาด
ละหมาด
ละหมาด
ละหมาด
ละหมาด
ละหมาด
ไฟภายในมัสยิด
ไฟภายในมัสยิด
ละหมาด
ละหมาด
ตัวอาคารชั้น 2
ตัวอาคารชั้น 2
มีลิฟสำหรับผู้พิการและสูงอายุ
มีลิฟสำหรับผู้พิการและสูงอายุ
รับบริจาค
รับบริจาค
กลางคืน
กลางคืน
ไฟหน้ามัสยิด บนท้องถนน
ไฟหน้ามัสยิด บนท้องถนน
โคมไฟให้แสงสว่าง
โคมไฟให้แสงสว่าง
ประวัติ
ประวัติ
ที่ละหมาด
ที่ละหมาด
ที่ละหมาด
ที่ละหมาด
มองจากชั้น 3
มองจากชั้น 3
เพดาน
เพดาน
อาบน้ำละหมาดแบบอัตโนมัต
อาบน้ำละหมาดแบบอัตโนมัต
เพดาน
เพดาน
เพดาน
เพดาน
อีกมุม
อีกมุม
ป้ายสำคัญ
ป้ายสำคัญ
มองอีกมุม
มองอีกมุม
ราวกัน
ราวกัน
ราวกัน
ราวกัน
อ่านกุรอาน
อ่านกุรอาน
มิมบัร
มิมบัร
ไฟ
ไฟ
ไฟ
ไฟ
ไฟ
ไฟ
    
12ถัดไป  >>
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]