ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี ผังมัสยิด
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี ผังมัสยิด
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี จากริมสระน้ำ
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี จากริมสระน้ำ
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี โดม
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี โดม
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี อาคารด้านข้าง
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี อาคารด้านข้าง
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี ภายใน
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี ภายใน
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี ลวดลาย
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี ลวดลาย
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี โดมด้านหน้า
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี โดมด้านหน้า
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี บริเวณมัสยิด
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี บริเวณมัสยิด
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี ด้านหน้า
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี ด้านหน้า
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
ภาพมัสยิดกลางปัตตานี
       
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]