มัสยิดกลางยะลา
มัสยิดกลางยะลา
มัสยิดกลางยะลา อาคาร
มัสยิดกลางยะลา อาคาร
มัสยิดกลางยะลา ด้านหน้า
มัสยิดกลางยะลา ด้านหน้า
มัสยิดกลางยะลา ด้านข้าง
มัสยิดกลางยะลา ด้านข้าง
มัสยิดกลางยะลา ถ่ายจากถนนด้านหน้า
มัสยิดกลางยะลา ถ่ายจากถนนด้านหน้า
มัสยิดกลางยะลา ตัวอาคารโดยรวม
มัสยิดกลางยะลา ตัวอาคารโดยรวม
มัสยิดกลางยะลา หอนาฬิกา ใกล้มัสยิด
มัสยิดกลางยะลา หอนาฬิกา ใกล้มัสยิด
         
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]