ภาพรวมการละหมาดวันศุกร์แรกของเดือนรอมฏอน (islamonline.net)
ภาพรวมการละหมาดวันศุกร์แรกของเดือนรอมฏอน (islamonline.net)
อัลเลาะห์ยิ่งใหญ่ (ด้านหลังเป็นโดมทอง)
อัลเลาะห์ยิ่งใหญ่ (ด้านหลังเป็นโดมทอง)
ดุอาร์จากหญิงชรา (ด้านหลังเป็น Dome of Rock)
ดุอาร์จากหญิงชรา (ด้านหลังเป็น Dome of Rock)
การละหมาดวันศุกร์แรกในเดือนรอมฏอน
การละหมาดวันศุกร์แรกในเดือนรอมฏอน
ด้านในมัสยิดอัลอักศอ
ด้านในมัสยิดอัลอักศอ
ทหารยิวส์
ทหารยิวส์
ทหารยิวส์รักษาการ
ทหารยิวส์รักษาการ
มุสลิมปาเลสไตน์
มุสลิมปาเลสไตน์
มุสลิมต่อคิว
มุสลิมต่อคิว
บางส่วนที่ไม่สามารถเข้าได้
บางส่วนที่ไม่สามารถเข้าได้
หญิงมุสลิมชาวปาเลสไตน์และเด็ก
หญิงมุสลิมชาวปาเลสไตน์และเด็ก
บริเวณกำแพง
บริเวณกำแพง
กองกำลังถือปืน
กองกำลังถือปืน
สตรีส่วนหนึ่ง
สตรีส่วนหนึ่ง
       
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]