บรรยากาศต้อนรับ
บรรยากาศต้อนรับ
ศรัทธา ฟังบรรยาย
ศรัทธา ฟังบรรยาย
พนักงานต้อนรับด้วยรอยยิ้ม อิ่มใจ
พนักงานต้อนรับด้วยรอยยิ้ม อิ่มใจ
เพิ่มวิชาศาสนา
เพิ่มวิชาศาสนา
เตรียมพร้อม
เตรียมพร้อม
บรรยากาศ
บรรยากาศ
ห้องโถงใหญ่
ห้องโถงใหญ่
มุมบน
มุมบน
ภาพอีกมุมมอง
ภาพอีกมุมมอง
บรรยากาศสองฝั่งคลอง
บรรยากาศสองฝั่งคลอง
พูดคุยทักทาย
พูดคุยทักทาย
เพื่อนจากต่างแดน
เพื่อนจากต่างแดน
อาหารจานใหญ่ๆ
อาหารจานใหญ่ๆ
ละหมาดพร้อมเพรียง
ละหมาดพร้อมเพรียง
กำลังสำคัญของชาติในอนาคต
กำลังสำคัญของชาติในอนาคต
ภาพการละหมาด
ภาพการละหมาด
ภาพละหมาดของนักศึกษามุสลิม
ภาพละหมาดของนักศึกษามุสลิม
ภาพถ่ายจากคนข้างหลัง
ภาพถ่ายจากคนข้างหลัง
รับประทานอาหาร
รับประทานอาหาร
รับประทานอาหาร
รับประทานอาหาร
หัวชนกัน
หัวชนกัน
ผลลัพย์ของ 1/6
ผลลัพย์ของ 1/6
ครึกครืนตามประสาเด็ก ม.เกษตร
ครึกครืนตามประสาเด็ก ม.เกษตร
ครึกครืนตามประสาเด็ก ม.เกษตร
ครึกครืนตามประสาเด็ก ม.เกษตร
ครึกครืนตามประสาเด็ก ม.เกษตร
ครึกครืนตามประสาเด็ก ม.เกษตร
ครึกครืนตามประสาเด็ก ม.เกษตร
ครึกครืนตามประสาเด็ก ม.เกษตร
ภาพศิลปมุสลิม โดยชมรมนักศึกษา
ภาพศิลปมุสลิม โดยชมรมนักศึกษา
     
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]