ชมรมนักศึกษามุสลิม ม.พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ชมรมนักศึกษามุสลิม ม.พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
นี้แหละของแท้
นี้แหละของแท้
ทานอาหารร่วมกัน ของจริงๆ
ทานอาหารร่วมกัน ของจริงๆ
มุสลิม พระจอมเกล้า
มุสลิม พระจอมเกล้า
เห็นฟรีมือเราหรือไม่
เห็นฟรีมือเราหรือไม่
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
พนักงานต้อนรับ หล่อจัด
พนักงานต้อนรับ หล่อจัด
หลังบ้าน
หลังบ้าน
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
ปรึกษาหาเรื่อง
ปรึกษาหาเรื่อง
เสื้อข่าว นายนี้เป็นอาวุโสของพระจอมฯ
เสื้อข่าว นายนี้เป็นอาวุโสของพระจอมฯ
อบรมรุ่นน้องจังเลย
อบรมรุ่นน้องจังเลย
รุ่นนี้มารับฟังการบรรยายกิจกรรม
รุ่นนี้มารับฟังการบรรยายกิจกรรม
บรรยายธรรม
บรรยายธรรม
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ
 
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]