พี่ติ๊กที่เคารพ
พี่ติ๊กที่เคารพ
โรงแรมจัดงาน ถ.วิทยุ
โรงแรมจัดงาน ถ.วิทยุ
ฝากลายเซ็น
ฝากลายเซ็น
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ท่านทูตคนปัจจุบัน
ท่านทูตคนปัจจุบัน
-
-
-
-
-
-
โอบามา วีดีโอลิงค์จาก อเมริกา น่าจะ
โอบามา วีดีโอลิงค์จาก อเมริกา น่าจะ
ท่านทูตฯกล่าว
ท่านทูตฯกล่าว
บรรยากาศโต๊ะ VIP
บรรยากาศโต๊ะ VIP
การละหมาด
การละหมาด
บรรยากาศละหมาด
บรรยากาศละหมาด
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]