เย็บหมวกกะปีเยาะ
เย็บหมวกกะปีเยาะ
เยี่ยมสถานที่ทำงาน
เยี่ยมสถานที่ทำงาน
ด้ายที่ใช้ในการเย็บ
ด้ายที่ใช้ในการเย็บ
ด้ายที่ใช้ในการเย็บ
ด้ายที่ใช้ในการเย็บ
เทคโนโลยีการผลิตหมวกกะปีเยาะ
เทคโนโลยีการผลิตหมวกกะปีเยาะ
เทคโนโลยีการผลิตหมวกกะปีเยาะ
เทคโนโลยีการผลิตหมวกกะปีเยาะ
พนักงานเย็บหมวกกะปีเยาะ
พนักงานเย็บหมวกกะปีเยาะ
สถานที่ทำการผลิตหมวกกะปีเยาะ
สถานที่ทำการผลิตหมวกกะปีเยาะ
       
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]