มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม มุมสวยๆ
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม มุมสวยๆ
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม โดมสวยๆ
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม โดมสวยๆ
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม บรรยากาศรับประทานอาหาร
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม บรรยากาศรับประทานอาหาร
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม บรรยากาศรับประทานอาหาร
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม บรรยากาศรับประทานอาหาร
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม ประตูใหญ๋
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม ประตูใหญ๋
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม ด้านหน้ามัสยิด
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม ด้านหน้ามัสยิด
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
มัสยิดศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]