เต็นร้านอาหาร
เต็นร้านอาหาร
ภาพบรรยากาศร้านอาหาร
ภาพบรรยากาศร้านอาหาร
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
เนื้อสเต๊ะน่ากิน
เนื้อสเต๊ะน่ากิน
ชาชักรีเจนท์
ชาชักรีเจนท์
ชงชากันให้ดูสดๆ
ชงชากันให้ดูสดๆ
บู๊ตบ้านไอดิน
บู๊ตบ้านไอดิน
บู๊ตเกษมบัณฑิต
บู๊ตเกษมบัณฑิต
บู๊ต ส .ส .ส
บู๊ต ส .ส .ส
ด้านหน้างาน
ด้านหน้างาน
ผู้ร่วมชมงาน
ผู้ร่วมชมงาน
บู๊ตฟอร์แคร์
บู๊ตฟอร์แคร์
บู๊ตรุสกี
บู๊ตรุสกี
บู๊ตสถาบันฮาลาล
บู๊ตสถาบันฮาลาล
บู๊ตรณรงค์งดสูบบุหรี
บู๊ตรณรงค์งดสูบบุหรี
บู๊ตวิทยาลัยอิลสามยะลา
บู๊ตวิทยาลัยอิลสามยะลา
บู๊ต ส.ส.ม
บู๊ต ส.ส.ม
ภาพกิจกรรมภายในงาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน
การแสดงลิเกฮูลู
การแสดงลิเกฮูลู
การแสดงลิเกฮูลู
การแสดงลิเกฮูลู
การแสดงกระบี่
การแสดงกระบี่
การแสดงทางภาคใต้
การแสดงทางภาคใต้
การแสดงทางภาคใต้
การแสดงทางภาคใต้
     
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]