มอบสิ่งของที่ระลึก
มอบสิ่งของที่ระลึก
เยี่ยมศูนย์เด็กกำพร้า ปัตตานี
เยี่ยมศูนย์เด็กกำพร้า ปัตตานี
สถานที่บ้านเด็กกำพร้า ปัตตานี
สถานที่บ้านเด็กกำพร้า ปัตตานี
ร่วมฟังรายละเอียดที่มาของศูนย์เด็กกำพร้า ปัตตานี
ร่วมฟังรายละเอียดที่มาของศูนย์เด็กกำพร้า ปัตตานี
ผู้บริหารงานศูนย์เด็กกำพร้าพูด
ผู้บริหารงานศูนย์เด็กกำพร้าพูด
บรรยากาศการบรรยาย
บรรยากาศการบรรยาย
ร่วมพูดซักถามรายละเอียดของศูนย์เด็กกำพร้า
ร่วมพูดซักถามรายละเอียดของศูนย์เด็กกำพร้า
มอบของที่ระลึก
มอบของที่ระลึก
มอบหนังสือที่ระลึก
มอบหนังสือที่ระลึก
มอบเงินบริจาค
มอบเงินบริจาค
รูปถ่ายหมู่คณะทัวร์ ณ ศูนย์เด็กกำพร้า ปัตตานี
รูปถ่ายหมู่คณะทัวร์ ณ ศูนย์เด็กกำพร้า ปัตตานี
 
  
1
หมวดรูปภาพ
  สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: [email protected]